Avotiimi on osaamista ja aitoa kohtaamista:

Avotiimi Uusimaa on syntynyt osaamisesta ja intohimosta. Intohimosta työskennellä lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Avotiimi Uusimaan tekijät ovat työskennelleet vuosia lastesuojelussa perheiden kanssa. Avotiimin osaaminen perustuu ammatillisuuteen, reflektiiviseen työotteeseen ja oman osaamisen kehittämiseen sekä aitoon kohtaamiseen. Avotiimissä työtä tehdään lastensuojelijan sydämellä.

Avotiimi Uusimaa on laatua ja vaikuttavuutta:

Avotiimin työ pohjautuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn, joka toimii laadun varmistajana. Avotiimin laatu ja vaikuttavuus perustuvat systemaattiseen työskentelyotteeseen, jossa on elementtejä MDFT (Multidimensional Family Therapy) perhetyön mallista, voimavaralähtöisestä lähestymistavasta, dialogisuudesta sekä arvostavan vuorovaikutussuhteen rakentamisesta asiakkaan kanssa.


Avotiimin osaajat:

Mira Jääskeläinen:

Mira on yrittäjä Avotiimi Uusimaan ja Miracle Membersin takana. Mira vastaa Avotiimin työn laadusta ja toiminnan kehittämisestä. Miralla on 15 vuoden monipuolinen työhistoria lastensuojelusta. Hän on työskennellyt mm. Helsingin kaupungin sijaishuollossa, jälkihuollossa ja Asiakasohjausyksikössä sijaishuollon laadun ohjaus- ja valvontatehtävissä. 

Mira työskentelee myös työnohjaajana ja kouluttajana Miracle Membersissä (www.miraclemembers.fi). Hän on kouluttanut sekä kunta- että yksityisellä sektorilla useita lastensuojelun työyhteisöjä vastaamaan paremmin lasten hoidollisiin ja kasvatuksellisiin tarpeisiin.

Ari Lehtonen: 

Arilla on yli 25 vuoden työhistoria lastensuojelussa. Ari on toiminut perhekodin isänä, lastenkotien johtajana ja saanut urallaan luoda uutta sekä kehittää uusia palveluita niin sijaishuollon kuin perhetyönkin saralla.

Pitkä työkokemus lastensuojelussa moninaisten perheiden parissa on tuonut Arille syvää ymmärrystä perheiden ja vanhemmuuden haasteista sekä näkemystä siitä, miten haasteista päästään eteenpäin systemaattisen ja monimuotoisen perhetyön ja aidon kohtaamisen avulla.

Ari on uransa aikana kouluttautunut lastensuojelun ja perhetyön asiantuntijaksi. Hän on opiskellut perhetyötä ja perheterapiaa MDFT (Multidimensional Family Therapy) – European Academyn ja Suomen Mielenterveysseuran koulutusohjelmassa. Lisätietoja: www.mdft.org ja www.http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoim... Ari jatkaa opiskeluja edelleen perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutuksessa.


Minä haluan kuunnella Sinua niin, että haluat minulle puhua. Minä haluan puhua Sinulle niin, että haluat minut kuunnella.

Anna läheisellesi lahja:

Kuuntele häntä täysin keskeyttämättä, 100% läsnäolevana, koko ajan kiinnostuneena ja uteliaasti ilman ennakkoasenteita joku pidempi hetki, esimerkiksi kokonainen päivä. Havannoi millaisia vaikutuksia tällä on. Jakamaton huomio ja todellinen kuulluksi tuleminen voi olla kiireessä harvinaista herkkua mutta helppo ja yksinkertainen keino syventää ja rikastaa ihmissuhteita. (lähde: Mielenterveys elämäntaitona 2013, Suomen Mielenterveysseura)

Pitäkää huolta toisistanne.